Chłodnictwo

mroźnieNa starcie trzeba rozwinąć pojęcie, które pojawia się w tytule wpisu. Towary FMCG to szybko rotujące dobra. Cechują się tym, że są w ciągłym handlu ze względu na ich użyteczność. Do takich dóbr zalicza się jedzenie, papierosy i alkohol oraz środki czystości. Popyt na te dobra jest constans, zatem istnieje znaczna liczba dróg dystrybucji oraz wolumen sprzedaży jest ogromny. Jak już wiemy, czym jest dziedzina szybko rotujących produktów, zastanówmy się, czemu chłodnictwo jest dla niej kluczowe.

Chłodnie to fundamentalny element podczas dystrybucji fast moving consumer goods. Naturalnie alkohole oraz tytoń nie wymagają trzymania w konkretnej temperaturze, lecz w przypadku produktów spożywczych jest to nieodzowne. Instalacje chłodnicze to najważniejszy komponent każdej hurtowni jedzenia, jak i także większych sklepów oraz restauracji. Lecz nie tylko składowanie potrzebuje określonej temperatury, istotna jest ona też w przypadku spedycji. Pewne produktu rozkładają się tak błyskawicznie, że praktycznie nieustannie mają być trzymane w konkretnej atmosferze. W takiej sytuacji konieczny jest zakup chłodni samochodowych.

Instalacje chłodnicze muszą respektować cały szereg przepisów krajowych i wspólnotowych. Regulacje chronią obywateli przed zakupem niezdatnej do spożycia żywności, zatem prawa są całkiem wymagające. Normy narzucają warunki, w których mogą być przechowywane określone typy dóbr. Określają ciepłotę, wilgotność oraz wentylację. Pisząc prosto: kurczaki wymagają innej wentylacji, niż na przykład banany. Zatem stawiając chłodnię dla swojej firmy bądź magazynu dokładnie należy przyswoić aktualne wytyczne.

Budowa chłodni na własną rękę to spore wyzwanie, dlatego zdecydowanie warto skorzystać z usług dobrych firm budowlanych. Znaleźć takie usługi aktualnie jest banalnie prosto – trzeba użyć Google, by otrzymać kupę interesujących ofert.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s